Rack KVM

KVM Family

DP
 
DVI-D
 
Cat6
Matrix
Cat6
Combo
DB-15
Matrix
DB-15
Combo
DB-15
USB Hub
DB-15
PS/2
KVM port DP + USB DVI + USB [cat6-port] [cat6-port] [db-15-port] [db-15-port] [db-15-port] [db-15-port]
Port # 12 12 32 / 16 32 / 16 / 8 16 / 8 16 / 8 16 / 8 8
3840 x 2160 Support [tick] -- -- -- -- -- -- --
1920 x 1200 Support -- [tick] -- -- [tick] [tick] [tick] [tick]
1920 x 1080 Support -- [tick] [tick] [tick] [tick] [tick] [tick] [tick]
KB / MS USB USB USB / PS2 USB / PS2 USB USB USB PS2
Video DP DVI-D VGA
DVI / DP
VGA
DVI / DP
VGA VGA VGA VGA
Audio Digital Analog -- -- -- -- -- --
USB Device Port -- -- -- -- -- -- 2 x USB 2.0 --
Max. Distance ( KVM to Server ) 4.5M 4.5M 40M 40M 4.5M 4.5M 4.5M 4.5M
Cascade Level -- -- 8 8 8 8 -- 8
On-Screen Menu -- -- [tick] [tick] [tick] [tick] [tick] [tick]
Simultaneous User ( max. 4 ) -- -- [tick] -- [tick] -- -- --
IP Access Option [tick] -- [tick] [tick] [tick] [tick] [tick] --
Multi-user Profile [tick] [tick] [tick] [tick] [tick] [tick] [tick] --
1U Standalone KVM [tick] [tick] [tick] [tick] [tick] [tick] [tick] [tick]
KVM module for
LCD Console Drawer
[tick] [tick] [tick] [tick] [tick] [tick] [tick] [tick]
Details DP KVM DVI-D KVM Matrix Cat6 KVM Combo Cat6 KVM Matrix DB-15 KVM Combo DB-15 KVM USB Hub KVM PS/2 KVM